ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 28ηΟΚΤΩΒΡΙ&Omi - 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ http://2dimlarisas.weebly.com
2,ΔΗΜΟΤΙΚΟ,ΣΧΟΛΕΙΟ,ΛΑΡΙΣΑΣ,ΔΗΜΟΤΙΚΟ,ΣΧΟΛΕΙΟ,ΛΑΡΙΣΑΣ,ΕΛΛΑΔΑ,ΝΟΜΟΣ,ΛΑΡΙΣΑΣ,2,ΔΗΜΟΤΙΚΟ,ΣΧΟΛΕΙΟ,ΛΑΡΙΣΑΣ,