ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ Γ2 ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ 1940 (25-10-2013) - 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ http://2dimlarisas.weebly.com
2,ΔΗΜΟΤΙΚΟ,ΣΧΟΛΕΙΟ,ΛΑΡΙΣΑΣ,ΔΗΜΟΤΙΚΟ,ΣΧΟΛΕΙΟ,ΛΑΡΙΣΑΣ,ΕΛΛΑΔΑ,ΝΟΜΟΣ,ΛΑΡΙΣΑΣ,2,ΔΗΜΟΤΙΚΟ,ΣΧΟΛΕΙΟ,ΛΑΡΙΣΑΣ,